ILLEGAL JAKT EFTER KUNGSÖRN

Kungsörn. Foto: Jan Eric Hägerroth WWF

Kungsörn. Foto: Jan Eric Hägerroth WWF

Av ett drygt 100-tal kungsörnar som undersökts de senaste tio åren har 14 procent rester av ammunition i kroppen, troligen på grund av tjuvjakt. Mycket tyder på att förföljelsen är utbredd, visar en ny WWF-rapport.  

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är vår näst största rovfågel och cirka 500 kungsörnspar lever i Sverige.  Flest häckningar sker i Norrland. Den tätaste kungsörnspopulationen finns på Gotland med närmare 50 par. I fjälltrakterna har häckningarna minskat kraftigt de senaste 15 åren.I WWF-rapporten Kungsörn – illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet har viltexperten Robert Franzén och fältinventeraren Berth- Ove Lindström, försökt uppskatta den illegala jakten på kungsörn. Rapporten visar på stora skillnader i häckningsframgång mellan platser som ligger geografiskt nära varandra, inte minst i Norrland.– Det är en sorglig utveckling och mycket tyder på att det handlar om olaglig förföljelse. De stora skillnaderna i häckning kan inte förklaras av naturliga variationer. Vi står handfallna eftersom så få personer döms och vi hoppas nu på en skärpning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.Den illegala jakten och förföljelsen är ofta riktad mot äldre könsmogna fåglar, vilket ger allvarligare effekter för fortplantningen än kollisioner med kraftledningar och tåg som oftare drabbar yngre fåglar.Rapporten visar att av 111 kungsörnar som röntgats av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) mellan åren 2001-2011 finns spår av metaller från ammunition hos 14 procent av dem. Fåglarna har påskjutits men inte dött omedelbart.

– Det här ger ett mått på omfattningen av den illegala jakten. Siffran är en absolut minimisiffra, eftersom de örnar som dött vid påskjutningen rimligen inte skickats in till Naturhistoriska riksmuseet, säger Robert Franzen, viltexpert och en av rapportförfattarna.Av 503 kungsörnar som undersökts mellan 1993-2011 har minst 72 procent dött av mänsklig aktivitet. Den största dokumenterade dödsorsaken utgörs av kollisioner av olika slag där tåg och luftledningar utgör de största farorna. En annan dödsorsak är blyförgiftning.

Bakläxa till EU i laxfrågan

EU-ministrarnas kompromiss om att minska laxkvoterna i Östersjön med 51% är långt ifrån tillräckligt så länge tjuvfisket finns kvar. Och det är upprörande och oacceptabelt att laxfisket i Finskaviken inte minskas alls.
Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till besluten på fiskerådsmötet i Luxemburg den 21 oktober. 

WWF ser allvarligt på att svenska regeringen – som förespråkar att hållbart fiske ska baseras på vetenskap, försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen – inte ville följa Internationella Havsforskningsrådet (ICES) råd att minska laxfångsterna med 79 procent. För att rädda den vilda laxen måste försiktighetsprincipen följas tills det illegala fisket är stoppat, säger WWF.

– Det är beklagligt att Östersjöländernas fiskeministrar inte gjort tillräckligt för att stoppa det illegala laxfisket trots att detta varit känt sedan 1980-talet. Om ministrarna agerat hade läget varit ett helt annat idag. Resultatet av den oansvariga förvaltningen drabbar nu både det vilda laxbeståndet och det seriösa småskaliga yrkesfisket hårt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF uppmanar nu Östersjöländernas fiskeministrar att göra följande för att rädda den vilda laxen:

  • Följ den vetenskapliga rådgivningen som värnar försiktighetsprincipen
  • Stoppa det illegala fisket
  • Åtgärda bifångsterna och dumpningen av lax till havs
  • Inför lagstiftning som förbinder kraftbolag att bygga fria passager förbi kraftverksdammar i angränsande älvar för att öka laxens möjlighet att leka och reproducera sig.

WWF välkomnar beslutet att följa torskförvaltningsplanen 2012 som är en förutsättning för återhämtningen av Östersjöns torskbestånd. Det innebär en höjning av kvoten med 15 procent för det östra beståndet och 13 procent för det västra.

WWF beklagar beslutet att kvoten för rödspätta endast minskar med 5 procent.  Läget för rödspättan är mycket skört och vetenskapligt underlag saknas. Rådet från ICES och EU -kommissionen är att minska den totala fångsten med 25 procent baserat på försiktighetsprincipen.

Men det finns också ljuspunkter. WWF ser positivt på att flera beslut när det gäller Östersjöbestånden i större utsträckning nu följer den vetenskapliga rådgivningen.

Källa wwf.se

Hjälp WWF att hitta årets miljöhjälte

Christer Borg blev Årets miljöhjälte 2010, vem får titlen 2011?

Känner du någon som engagerar sig extra mycket för miljön, och som inspirerar andra att leva lite grönare?  Nu utser  Världsnaturfonden WWF Årets Miljöhjälte 2011 tillsammans med livsstilssajten Minplanet. Det är andra året i rad som Årets Miljöhjälte utses.

– Vi på WWF vill gärna lyfta fram några av de goda idéer och krafter som finns i samhället. På så vis kan vi visa för andra att det är möjligt att agera för en mer hållbar värld i den egna närmiljön. Men vi är beroende av allmänhetens tips för att hitta hjältarna bakom dessa goda krafter, säger Barbara Evaeus, klimatkommunikatör på WWF.

Skicka in din nominering senast den 23 september, via www.minplanet.se/aretsmiljohjalte.

De tio bästa tipsen lyfts fram på Minplanet så att allmänheten kan rösta fram en vinnare. Ytterligare en vinnare utses av en jury bestående av representanter från WWF, Minplanet och våra samarbetspartners TV4-gruppen, Trygg-Hansa och Kalmar kommun.

Vinnarna får diplom av HM Konungen vid WWFs höstmöte den 11 oktober.

Förra året kom det in 150 tips. Då utsågs det med hjälp av en omröstning fyra miljöhjältar. Det var bland annat Christer Borg, för sitt engagemang i de norrländska älvarna, och Linus Källander, initiativtagare för kampanjen och numera tankesmedjan Dyrare mat.

Nominera Årets Miljöhjälte 2011 här » 

Fakta om Minplanet:

Minplanet är en livsstilssajt som drivs av WWF i samarbete med TV4-gruppen och Trygg-Hansa. Syftet är att genom information och inspiration göra svenskarna mest klimatsmarta i världen. Minplanet har funnits sedan hösten 2008 och utsågs 2009 till bästa miljösajten av Internetworld.