Förebygg olyckor under småviltsjakten i fjällen

Till helgen väntas nära 10 000 personer ansluta till jaktpremiären i svenska fjällen, för att jaga ripa och annat småvilt. Varje år går jägare vilse i dåligt väder eller råkar ut för skador, vilket ofta beror på bristande fjällvana. Med kloka förberedelser och rätt utrustning kan många olyckor och tillbud undvikas.

– Jägare har ett rörelsemönster som ställer extra stora krav på förberedelser och eftertanke. Till skillnad från vanliga fjällvandrare flygs de ofta ut med helikopter och jakten sker normalt långt från markerade fjälleder vilket ställer större krav på erfarenhet och egen säkerhet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket..

Polis och fjällräddning, som ansvarar för eftersök av försvunna och hämtning av skadade personer i fjällen, rapporterar om ett ökande antal utryckningar under årets fjällvandrarsäsong. När fjälljakten inleds den 25 augusti kan det innebära ett ökat tryck på fjällräddningen. Förutom det obehag och de risker jägare och andra utsätts för när de går vilse eller skadas i fjällen så är samhällets kostnader stora vid fjällräddningsinsatser, framförallt vid eftersök där helikopter måste användas.

I Jämtland är småviltsjakten tillåten fram till den sista februari, medan den pågår ytterligare ett par veckor i Västerbottens och Norrbottensfjällen. I år väntas dock särskilda restriktioner när det gäller ripjakt, till följd av ovanligt svaga bestånd.

– Småviltsjakt i fjällen är en storslagen och efterlängtad upplevelse för många. För att öka säkerheten så delas en folder med sex tips för en tryggare jaktupplevelse i fjällen ut till alla som köper jaktkort i höst, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet har tagit fram en ny folder med titeln ”6 tips för en trygg fjälljakt”. Med rätt förberedelser blir fjälljakten både säkrare och mer njutbar.
Fjällsäkerhetsrådets 6 tips för en trygg fjälljakt (i förkortad form):

1. VÄLJ RÄTT UTRUSTNING

Välj lätta kläder som skyddar mot vind och väta, och som andas när ni blir varma. Kläderna bör kunna bäras i flera skikt. Packa inte ryggsäcken för tung, på Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns praktiska checklistor.

2. MEDDELA FÄRDVÄG OCH BERÄKNAD ÅTERKOMST

Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.

3. ANPASSA DIN FJÄLLJAKT EFTER VÄDRET

Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala väderprognoser via radion, webben eller Fjällsäkerhetsrådets och SMHI:s telefontjänst på 0771-23 11 23. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

4. HA RESPEKT FÖR OKÄNDA JAKTMARKER

Ge er aldrig ut i okänd fjällterräng i tät dimma eller hårt väder. Tänk er för innan ni vadar över strida vattendrag där vattnet når över knähöjd.

5. TA MED EN AKTUELL KARTA

Se till att ha med en karta som är aktuell. Kompass behövs framförallt utanför markerade leder, vilket förutsätter kunskaper och fjällvana. Använd gärna GPS, men tänk på att batterier laddas ur snabbt när det är kallt.

6. RÅDFRÅGA ERFARNA MÄNNISKOR

Jägare och andra som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Ta kontakt och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar er planering. Det finns lokala fjällsäkerhetskommittéer med värdefulla kunskaper. Säkerhetsfoldrar för jakt och andra typer av fjällvistelser kan laddas ner på Fjällsäkerhetsrådets webbplats.

Inställd prov- och hundträning i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade den 10 augusti 2012 att inte medge prov- och hundträning i hundträningsområden på renbetesfjäll.
Avlysningen beror på den sena våren, med mycket snö i fjällen, vilket har bidragit till att häckningen har skett sent och i två omgångar. Årets kullar är på de flesta håll bara några veckor gamla.

Små, så kallade, pipkycklingar har en begränsad förmåga att undkomma faror och hot vilket medför en väsentlig ökad risk att falla offer för hundar under träning.

Länsstyrelsen vill också flagga för att det kan bli begränsningar på årets ripjakt. Inventeringen pågår just nu och några områden är färdiginventerade.

– Den information vi hittills har fått, är att det finns vuxen fågel men nästan inga kycklingar och att de kycklingar som finns är väldigt små, säger Helena Eriksson, enhetschef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

– Antalet fåglar har minskat sedan förra året men det beror framförallt på att det var stora kullar ifjol och väldigt små i år. Av den information vi fått kan vi se att det inte ser riktigt lika bedrövligt som år 2009 när Länsstyrelsen avlyste jakten i hela länet, säger Helena Eriksson.

Beslut om årets ripjakt kommer att beslutas av Länsstyrelsen kring den 20 augusti 2012.
För mer information kontakta:  Helena Eriksson, enhetschef, Naturvårdsenheten, 070-299 42 18