Skjut inte ejderhonor

Pressbild Jägareförbundet  Illustration: Hans Larsson

Svenska Jägareförbundet har under flera år oroat sig för ejderstammens minskning i Sverige. Därför uppmanar förbundet jägarna att som försiktighetsåtgärd inte skjuta ejderhonor till kunskapsläget om ejderns minskning förbättrats. Ejdern är en uppskattad fågel i skärgårdsmiljön och dess betydelse som symbol för en frisk skärgård och som jaktbyte för skärgårdsjägare gör ejdern speciell.

Svenska Jägareförbundet har tagit flera initiativ till att samla kunskapen kring ejderns och andra dykänders utveckling i Sverige och Östersjön. Med den kunskap som finns står det dock klart att det inte kan vara jakten som bidragit till minskningen. Därför saknas också biologiska skäl till ett jaktförbud på ejder. Men redan idag har jägare infört frivilliga jaktstopp på ejderhonor utmed flera kuststräckor som försiktighetsåtgärd.

– Även om ejdern inte nått någon kritisk nivå vill vi ändå föra fram rekommendationen att enbart skjuta hanfågel i höst. Vi måste tillsammans med forskare och ornitologer kontinuerligt utvärdera stammens utveckling och vilka åtgärder som behövs, precis som förbundet jobbar med andra jaktbara arter. Som jägare känner vi ett tungt ansvar att värna ejdern och en skärgård utan ejder skulle kännas fattig och tom, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

-Ejderhonorna är den kritiska faktorn i ejderstammen just nu, det går två till tre hanar på varje hona, det är därför rimligt att vi på frivillig väg agerar för att minska jakttrycket på honorna, konstaterar Hans Geibrink, Jägareförbundets kustråd.

Bakläxa till EU i laxfrågan

EU-ministrarnas kompromiss om att minska laxkvoterna i Östersjön med 51% är långt ifrån tillräckligt så länge tjuvfisket finns kvar. Och det är upprörande och oacceptabelt att laxfisket i Finskaviken inte minskas alls.
Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till besluten på fiskerådsmötet i Luxemburg den 21 oktober. 

WWF ser allvarligt på att svenska regeringen – som förespråkar att hållbart fiske ska baseras på vetenskap, försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen – inte ville följa Internationella Havsforskningsrådet (ICES) råd att minska laxfångsterna med 79 procent. För att rädda den vilda laxen måste försiktighetsprincipen följas tills det illegala fisket är stoppat, säger WWF.

– Det är beklagligt att Östersjöländernas fiskeministrar inte gjort tillräckligt för att stoppa det illegala laxfisket trots att detta varit känt sedan 1980-talet. Om ministrarna agerat hade läget varit ett helt annat idag. Resultatet av den oansvariga förvaltningen drabbar nu både det vilda laxbeståndet och det seriösa småskaliga yrkesfisket hårt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF uppmanar nu Östersjöländernas fiskeministrar att göra följande för att rädda den vilda laxen:

  • Följ den vetenskapliga rådgivningen som värnar försiktighetsprincipen
  • Stoppa det illegala fisket
  • Åtgärda bifångsterna och dumpningen av lax till havs
  • Inför lagstiftning som förbinder kraftbolag att bygga fria passager förbi kraftverksdammar i angränsande älvar för att öka laxens möjlighet att leka och reproducera sig.

WWF välkomnar beslutet att följa torskförvaltningsplanen 2012 som är en förutsättning för återhämtningen av Östersjöns torskbestånd. Det innebär en höjning av kvoten med 15 procent för det östra beståndet och 13 procent för det västra.

WWF beklagar beslutet att kvoten för rödspätta endast minskar med 5 procent.  Läget för rödspättan är mycket skört och vetenskapligt underlag saknas. Rådet från ICES och EU -kommissionen är att minska den totala fångsten med 25 procent baserat på försiktighetsprincipen.

Men det finns också ljuspunkter. WWF ser positivt på att flera beslut när det gäller Östersjöbestånden i större utsträckning nu följer den vetenskapliga rådgivningen.

Källa wwf.se