Älgjakten närmar sig

Löven utanför mitt skrivbordsfönster skiftar i gult och rött i höstsolen. I morse var det fuktig dimma. Hösten är här helt enkelt, och vi närmar oss älgjakten här i södra Sverige.

Det är därför högtid att se över ditt/dina jakttorn. Härom veckan tog vi oss en tur och såg över ett av våra torn. Nu skall jag bara gå dit och sätta upp en skylt, till vår hund Wizzlas stora glädje. Hon älskar nämligen och komma ut på nya marker.

Skylten finns på settern.se
Generellt kan sägas att varnings- eller förbudsskyltar inte fritar jakttornsinnehavaren från ansvar för ett illa byggt eller ett dåligt underhållet jakttorn. Däremot kan sådana skyltar innebära att ett skadeståndsansvar jämkas. När ett jakttorn börjar bli dåligt bör man därför montera ner det innan en olycka inträffar.