Inställd prov- och hundträning i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade den 10 augusti 2012 att inte medge prov- och hundträning i hundträningsområden på renbetesfjäll.
Avlysningen beror på den sena våren, med mycket snö i fjällen, vilket har bidragit till att häckningen har skett sent och i två omgångar. Årets kullar är på de flesta håll bara några veckor gamla.

Små, så kallade, pipkycklingar har en begränsad förmåga att undkomma faror och hot vilket medför en väsentlig ökad risk att falla offer för hundar under träning.

Länsstyrelsen vill också flagga för att det kan bli begränsningar på årets ripjakt. Inventeringen pågår just nu och några områden är färdiginventerade.

– Den information vi hittills har fått, är att det finns vuxen fågel men nästan inga kycklingar och att de kycklingar som finns är väldigt små, säger Helena Eriksson, enhetschef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

– Antalet fåglar har minskat sedan förra året men det beror framförallt på att det var stora kullar ifjol och väldigt små i år. Av den information vi fått kan vi se att det inte ser riktigt lika bedrövligt som år 2009 när Länsstyrelsen avlyste jakten i hela länet, säger Helena Eriksson.

Beslut om årets ripjakt kommer att beslutas av Länsstyrelsen kring den 20 augusti 2012.
För mer information kontakta:  Helena Eriksson, enhetschef, Naturvårdsenheten, 070-299 42 18