Tranås Energi får Älvräddardiplom

Christer Borg, ordförande Älvräddarna, Niklas Johansson, VD, Tranås Energi, samt Martin Falklind, chefredaktör Fiskejournalen. Foto: Älvräddarna

Christer Borg, ordförande Älvräddarna, Niklas Johansson, VD, Tranås Energi, samt Martin Falklind, Fiskejournalen. Foto: Älvräddarna

Älvräddarnas Samorganisation har miljödiplomerat Tranås Energis arbete med biologisk mångfald och deras egna miljöanpassade vattenvägar i Svartån och vid vattenkraftstationen i Olstorp.

– Vi är glada över diplomeringen och att Älvräddarna uppmärksammar det arbete vi gör, säger Tranås Energi´s VD Niklas Johansson.

Källa: Älvräddarna

Kriterier för Älvräddardiplomering
Älvräddarnas samorganisation är en sammanslutning av självständiga lokalt förankrade grupper vars syfte är att arbeta för skydd av enskilda exploateringshotade älvar och älvsträckor. Syftet med Älvräddardiplomeringen är att premiera de företag som tar skadorna i miljön runt sina vattenkraftverk på allvar och som på bästa sätt försöker minimera dem. Diplomeringen av vattenkraftproduktion kan inte köpas. Diplomeringen utgår till de företag som utfört restaureringsprojekt i samtliga sina kraftverk, eller där restaureringsprojekt är inledda.