Vildsvinsjakt samlar pengar till cancerforskning

Smålandsposten rapporterar att Urshults jaktvårdslag och LRF lokalt arrangerar ett stort vildsvinsslag den 12 november. Samtidigt passar de på att samla pengar till forskning om prostatacancer.

– Vildsvinen är  ett stort problem för bönderna ute på åkrarna. I skogen gör de därmot nytta, men de har ju ben och går dit maten finns, säger Roger Olofsson som har arbetat fram upplägget för den stora jaktdagen.

Tidigigt på morgonen den 12 november kommer cirka 150 jägare att samlas för jakt på ett område av 14 000 hektar. Lunchen som serveras kostar femtio kronor och på kvällen hålls en föreläsning med ölservering i Parken, också den kostar femtio kronor. Pengarna samlas in till forskning om prostatacancer.

Jakten hoppas att få in mellan 15 000 och 20 000 kronor. Om Det sedan är något jaktlag som inte vill ha sitt vildsvin kan de skänka det till en auktion under kvällen. Så blir det ytterligare pengar till insamlingen, säger Roger Olofsson.

illustration: Alf Andersson (ur boken Eftersökets ABC)

Annonser

Thomas Ekberg –en yrkesjägare

Läs om hur det är att ha jakten som en heltids-syssla

Jakten är för mig ett sätt att leva. Trots min relativt unga ålder är jag något konservativ och har inte kunnat låta bli att titta lite i backspegeln.
När jag var grabb fanns få moderna hjälpmedel för det jaktliga bruket. Det var hunden, bössan och en näve patroner. Man lärde sig bli jägare och skogsman. De tekniska hjälpmedlen som fanns var kompass, karta och de gamlas visdomsord.
Men man lärde sig jaga…

Läs mer om boken här

Vi löser bostadsbristen

Det är bostadsbrist i fågelvärlden nuförtiden. Gamla, ihåliga träd sågas ned och ladugårdar rivs eller spikas igen. Det är därför inte så konstigt att man ibland hittar fåglar som häckar i gamla elskåp och trasiga bilar. Igår fick vi hem 10 nya holkar, som ska sättas upp. Förra året räknade vi 51 holkar, några har dock styrkt med i vinter så uppförandet av nya bostäder är  välkommet.

Våra holkar är enkla, i ”standardmodell” men det finns massa roliga holkar på nätet.

Dessa holkar kommer ifrån Snickarboa

Fasan

På väg till arbetet idag kör jag förbi en fasantupp med tre hönor. De är vackra fåglar som platsar bra på bild.

Ekologi

Fasanen tillhör gruppen fälthöns, vilket talar om att den, åtminstone i Sverige, hör hemma i odlingslandskapet. Fasanen håller helst till i ett mosaikartat landskap med omväxlande träddungar, våtmarker och öppna ytor.  Fasanen äter en varierad föda bestående av olika växtdelar, frön av ogräsarter och smådjur. De små kycklingarna är helt beroende av animalisk föda (små insekter).

Fasanen är en stannfågel och flyttar normalt maximalt några kilometer mellan vinterbiotoper och häckningsområden. Den är ofta polygam (tuppen har flera hönor) och lägger i medeltal 10 ägg i kullen. Alla fasanhönor deltar inte i häckningen, särskilt inte om de lever tätt tillsammans. Äggpredation från framför allt kråkfåglar är omfattande. Vintertid är duvhöken den viktigaste predatorn.

De viktigaste begränsande faktorerna för fasanstammen är sannolikt rävens predation (vår och sommar) och födobrist (vinter).

Förvaltning och jakt

Fasan får jagas i hela landet under oktober till och med januari. Jakt med stående eller stötande fågelhundar är vanlig. Fasaner jagas också genom klappjakt.

Ungfåglar utgör 75-85 % av bytet vid fasanjakt. Detta förklaras främst av att ungfåglarna är den dominerande gruppen i den jagade stammen men också av att de är lättare att jaga.
Fasanen gynnas av en variation i odlingslandskapet. Anpassningar inom jordbruket (t.ex. besprutningsfria kantzoner) liksom direkta viltvårdsåtgärder i form av skyddsplanteringar och viltåkrar är viktiga inslag i skötseln av fälthönsen. Även utfodring under vinterhalvåret är en vanlig åtgärd för att höja vinteröverlevnaden.

Fakta: Jägareförbundet

Tips hur du kan hjälpa viltet under vintern

Under den stränga vintern fyller stödutfodring, av viltet, en viktig funktion.  Årets tuffa vinter gör det svårare för de vilda djuren att hitta föda. Svenska Jägareförbundet ger rekommendationer till både jägare, markägare och alla naturintresserade att utfodra åt det vilda på rätt sätt.


TIPS PÅ HUR DU KAN HJÄLPA VILTET ATT FINNA FÖDA

  1. Utfodra klövviltet med fuktigt ensilage, spannmålskross, rotfrukter eller foderpellets. Torrt hö är olämpligt, om det inte är proteinrikt och ges under hela vinterhalvåret.
  2. Foderplatser för klövvilt skall ligga fritt, så att viltet har god uppsikt över omgivningarna. Därmed minskar risken att klövviltet tas av rovdjur.
  3. Utfodra inte klövvilt i närheten av vägar, men ploga gärna upp stråk fram till utfodringsplatserna om det är mycket snö.
  4. Starka individer håller ofta de svagare borta från utfodringsplatserna. Genom att ha flera utfodringsplatser minst 50 meter ifrån varandra får fler del av fodret.
  5. Fasaner och rapphöns utfodras helst med vete, och det bör även finnas grovt grus bredvid maten. Småfåglar får istället solrosfrö, hampfrö, osaltade jordnötter eller talg. Kvardröjande trastar uppskattar havregryn indränkta i matolja.
  6. Alla fåglar utfodras i direkt anslutning till skydd i form av risiga buskar. Då minskar risken för predation, och fåglarna kan koncentrera sig på att äta.
  7. Helst bör man utfodra under hela vinterhalvåret, men det är aldrig för sent att börja!
  8. Du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra viltet.

På jägareförbundets hemsida kan du ladda ner viltvårdsinformation. Klicka här