Sportfiskarna står bakom HaVs förslag

Pressmeddelande från Sportfiskarna
Sportfiskarna står bakom förslag om fångstförbud för vildlax vid trollingfiske.

Idag kom Havs- och Vattenmyndigheten med ett förslag om att fångst av vild östersjölax vid trollingfiske förbjuds. Förslaget ligger i linje med Sportfiskarnas ambition att rädda den vilda östersjölaxen. Sportfiskarna vidtar nu flera åtgärder och kräver fler insatser för att rädda laxen.

– Som läget nu är för de svaga vildlaxbestånden sluter vi upp bakom HaV:s förslag att stoppa fångst av vild östersjölax vid trolling, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare.

De nya reglerna föreslås gälla från 1 juli. Sportfiskarna föregår dock de nya reglerna och agerar omedelbart.
– Vi har redan inlett ett arbete med att förändra reglerna vid trollingtävlingar sanktionerade av Sportfiskarna. Det arbetet kommer nu att snabbas på. Vi hinner inte förändra reglerna redan till årets SM-tävlingar och har därför beslutat att det inte kommer att genomföras något trolling-SM denna vår, säger Stefan Nyström.

Sportfiskarna kräver att en rad ytterligare åtgärder genomförs för att skydda den vilda laxen.
– Från vår organisation är vi beredda att arbeta hårt för att rädda de hotade vildlaxbestånden. Vi hoppas att det arbetet kan bedrivas i nära samarbete med myndigheter, forskningen och andra aktörer, avslutar Stefan Nyström.

Nödvändiga åtgärder:
– Avsätt mer resurser för att restaurera laxälvarna och skydda deras mynningsområden så att vildlaxen får fri väg till sina lekplatser.
– Avsätt mer resurser för att undersöka och åtgärda postsmoltdödligheten hos odlad lax.
– Säkerhetställ att all odlad lax verkligen blir märkt genom klippning av fettfenan i hela östersjöområdet.
– Ställ krav på bättre redskap för det kustnära yrkesfisket så att vild lax i högre grad kan återutsättas.
– Tillsätt en nationell samverkansgrupp för laxen.
– Övriga östersjöländer måste stoppa sitt blandbeståndsfiske på vild och odlad lax, på samma sätt som Havs- och Vattenmyndigheten beslutat för det svenska fisket. Sportfiskarna bedriver på www.sportfiskarna.se/lax en kampanj för att övertyga EU att fatta detta beslut.


SETTERNS HUNDKURSER

Vi har en plats kvar i på Grundkursen, så först till kvarn gäller.
Kontakta Emma om du har frågor eller vill anmäla dig.

Grundkurs

Hundens ålder: Från 12 mån
Antal tillfällen: 7 st
Tid per tillfälle: 1 timme
Antal deltagare: 6 st
Pris: 950 kr

Grundkurs 1-12: Kl. 18-19.00 (Våxtorps Djurklinik träningsplan)
Kursdagar: 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6

Att gå på kurs är nyttigt både för dig och din hund. Kanske var det länge sedan ni gick kurs tillsammans, eller så har ni inte gått kurs tillsammans tidigare. Då vi inom gruppen kan vara på olika nivå, jobbar vi utifrån där ni som ekipage är.

Delar som ingår i kursen; Passivitet, belöningsutveckling, stanna, gå lös, gå i koppel, inkallning, hantering mm.

Tänk på att alla hundar som vill delta måste vara försäkrade och vaccinerade.

Du når Emma (som jobbar för både Bokförlaget Settern & Djursjukhuset i Helsingborg till vardags) på emma@settern.se, tel 0704-580016

Din första bok för 1 kr

Bli ViP-medlem på settern.se, och välj din första titel för 1:-
Som ViP-medlem i bokklubben med högsta möjliga rabatt. Fortsättningsvis får du kvartalsvis erbjudande om böcker/filmer i brevlådan inom dina intressen som jakt, fiske, jaktfilm eller fiskefilm. (Port 34 kr tillkommer)
Du kan avsluta eller förändra ditt medlemskap nr du vill, medlemskapet är gratis.

Se vilka böcker/dvder du kan välja & Läs mer här

Bland annat lärkrutor & älvräddarna får pengar från WWF

Sånglärka. Foto: Jörgen Lindberg

En rad naturvårdsprojekt runt om i landet – från Kristianstad i söder till Kalix i norr – får dela på 2,6 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Lärkrutor på åkrarna, älv- och fjällprojekt och drakbygge för att öka intresset för sol och vind, är några av dem.


Sveriges Ornitologiska förening med säte på Öland får pengar för att göra så kallade lärkrutor på böndernas åkrar. Genom att avstå från att så på 20 kvadratmeter i en åker kan den hotade sånglärkan åter lockas att häcka i jordbrukslandskapet. Naturskyddsföreningen i Skåne får i samarbete med andra aktörer pengar för att titta närmare på kopplingen mellan hävdade stubbskottsänger och resistens mot almsjuka. Mellanfjärdens teaterförening i Hälsingland ska bygga en drake i skogen och öka intresset för vind- och solkraft.

Älvräddarnas samorganisation får stöd för att titta på vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem.  Samernas riksförbund har beviljats 200 000 kronor för att bygga upp kompetensen och bevaka exploateringen av Sameland, samernas traditionella bosättningsområden.

– Det är viktigt att lokalbefolkningar blir delaktiga i en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna där de bor och verkar. WWF arbetar för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Flera av de utvalda projekten passar väl in i vårt globala arbete, säger Mats Forslund, ansvarig för projektet nyskapande naturvård på WWF

Spår av många läkemedel i svenska vattendrag

Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken, visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.
– Det är en varningsklocka att detta ämne och flera andra läkemedel är så svårnedbrytbara, säger Jan Christiansson, handläggare på Naturvårdsverket.

Den unikt stora screeningen har undersökt så många som 101 läkemedel och dessas halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk. Undersökningen fokuserade på utsläpp från tätbebyggda områden med betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från avloppsreningsverk och de vattendrag och sjöar som ligger nedströms avloppsreningsverken. Vävnadsprover från fisk (abborre) ingick också från vatten nedströms två avloppsreningsverk samt från två kontrollsjöar. Dessutom ingick analyser av läkemedel i dricksvatten från två städer.

Resultatet visar att många ämnen, däribland diklofenak, rinner ut tämligen opåverkade från avloppsreningsverken. Sju prover med tio abborrar i varje prov analyserades och så mycket som 23 av 101 analyserade läkemedel hittades i dessa prover.

– Vi känner till problemet med diklofenak. Studien visar dessutom att det finns fler ämnen än diklofenak som vi bör bevaka och undersöka närmare. Detta är ju vildfångad fisk och proverna visar att det finns läkemedel som är svåra att bryta ner, som klarar sig igenom reningsverken och att de tas upp av fiskarna. I och med att vi hittade så många ämnen i fiskproverna så är detta något vi bör titta vidare på, säger Jerker Fick, Umeå universitet.

Eftersom studien är så bred och täcker in så ovanligt många läkemedel är resultatet mycket informativt. Studien visar att 92 av de 101 läkemedlen kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och att hela 85 kunde detekteras i utgående, behandlat avloppsvatten.

– För att komma till rätta med problemen behöver vi ha en bättre miljöanpassning av läkemedel än vad vi har i dag. Det kräver att producenterna tar sitt ansvar. Dessutom påverkar allmänhetens beteende. Alla bör lämna in kvarvarande läkemedel till apoteken och inte slänga dem i toaletten. Vidare behöver avloppsreningsverken bli bättre på att bryta ner svårnedbrytbara ämnen, så att de inte belastar hälsa och miljö via direktutsläpp eller via slammet från avloppsreningen, säger Jan Christiansson, Naturvårdsverket.

Källa: Svenska Miljöinstitutet

Vacker bok om Älgjakt på 9 sätt

Här kommer en liten tjuvkik på nästa bok till utgivning. Älgjakt 9 sätt att jaga älg ligger nu på tryck och kommer levereras rykande färsk till medlemmarna i Bokklubben Jakt & Fiske i slutet av februari.

I den här boken får du läsa inspirerande jaktberättelser från en rad olika jakter med mängder av duktiga hundar och inte minst kunniga jägare. Det finns mycket kunskaper om älgjakt i den svenska jägarkåren och här lyfts de fram både i berättande texter men också i detaljerade faktaavsnitt. Du får lära dig hur de olika jakt sätten fungerar, hur hundarna, drevfolket och locktonerna bäst gör sitt jobb och vad som är rätt och fel.

Mer information om boken, samt fler smakprov på Christer Lindbergs vackra bilder kommer senare.

GPS-älgarna fortsätter

Forskningsprojektet med GPS-försedda älgar i de småländska skogarna förlängs med tre år. 25 älgar ska märkas med GPS-sändare nu i vinter.

För tre år sedan fick 25 älgar i Kronoberg varsitt halsband med GPS-sändare. 21 av älgarna lever fortfarande eller har sitt halsband kvar. Och nu när forskningsprojektet förlängs med ytterligare tre år kommer flera av älgarna att märkas om eftersom deras GPS bara håller i tre år, samtidigt som helt nya älgar kommer att märkas – totalt minst 25 stycken.

– Först måste vi ha snö och sedan letar vi rätt på dem med helikopter. Sedan får de en bedövningspil och efter några minuter kan vi sätta på dem halsbandet. Därefter får de en uppvakningsspruta och så drar de iväg, säger Anders Hågeryd som är forskningsprojektets kontaktperson i Kronoberg.

Har lärt sig mycket om älgar

Det är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som driver forskningsprojektet med hjälp av pengar från bland andra Jägareförbundet och skogsnäringen. Och under de tre år som projektet hittills varit igång har man lärt sig mycket, säger Anders Hågeryd.

– Bland annat att älgkorna föder sina kalvar betydligt tidigare än vad vi hade en aning om. Vi har fått reda på rörelsemönster, hur stora deras hemområden är och det är väldigt produktiva djur som vi har här.

Varför är detta viktigt att veta?

– Det är viktigt att veta när det gäller exempelvis avskjutning och för att ha älgstammen i balans med skogsnäringen.

Tre år till  behövs

Den förlängda forskningen kommer inte att ha någon ny inriktning, utan nu handlar det till stor del om att få bekräftat det man redan fått veta.

– Tre år i forskarsammanhang har jag fått lära mig är väldigt lite, det går inte att dra några riktigt stora slutsatser, utan de här ytterligare tre åren behövs, säger Anders Hågeryd.

Källa: Sveriges Radio P4

Ökad samverkan, ny modell för älgjakten

Fotograf/Källa: Jägareförbundet Magnus Nyman

Fotograf/Källa: Jägareförbundet Magnus Nyman

I Naturvårdsverkets nya föreskrifter om en ny älgförvaltning ska skötselområdenas planer, tillsammans med fakta om älgen, skogen med mera, utgöra en grund för förvaltningsområdenas planer. Därmed kommer jägarnas synpunkter och kunskaper att utgöra en viktig grund för förvaltningen.

– Vi ser positivt på att Naturvårdsverket har lyssnat på Jägareförbundet och tar tillvara på de lokala kunskaperna i de nya föreskrifterna, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. De nya föreskrifterna understryker också fördelen för oss jägare av att vara med i ett skötselområde för att kunna påverka förvaltningsområdenas bedömningar, innan de godkänns av Länsstyrelserna, tillägger Hans von Essen.

Den som inte är med i ett älgskötselområde eller har ett tillräckligt stort område att registrera som ett licensområde får bara skjuta älgkalv under maximalt fem dagar. Detta är nytt och speglar inriktningen mot att skjuta älg utefter vad marken producerar.

– Vi råder våra medlemmar att gå med i ett skötselområde så de kan påverka den nya älgförvaltningen, säger Hans von Essen. Dock ser vi ett orosmoln, finansieringen. Länsstyrelserna måste ta sitt ansvar för att hålla hårt i administrationen så att inte fällavgifterna skenar i väg. Älgen måste ses som ett samhällsintresse – varför det är orimligt att endast jägarna står för kostnaden. Regeringen bör tillse att mer pengar kommer in i finansieringen av nya älgförvaltningssystemet, förutom jägarnas.

–Låt oss ändå vara hoppfulla, i slutändan blir den nya älgförvaltningen vad vi gemensamt gör den till, avslutar Hans von Essen.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2012. Älgjakt enligt hittills gällande bestämmelser får bedrivas till den 29 februari 2012.

Källa: Jägareförbundet / Naturvårdsverket

En kvarts miljon portioner viltkött på en vecka

Vildsvinsrecept -Med smak av det vilda, innehåller massor med goda recept.  Boken innehåller dessutom ett styckningsdel som visar styckning steg-för-steg, så att du, som t.ex. själv styckar, ska kunna utnyttja de olika delarna rätt och på ett bra sätt.

Vildsvinsrecept -Med smak av det vilda, innehåller massor med goda recept. Boken innehåller dessutom ett styckningsdel som visar styckning steg-för-steg, så att du, som t.ex. själv styckar, ska kunna utnyttja de olika delarna rätt och på ett bra sätt.

På måndag den 7 november startar viltmatveckan i nio län: Värmland, Örebro, Gävle-Dala, Uppsala, Sörmland, Gotland och i Västmanland. Då kommer cirka 250 000 portioner älgkött och annat vilt serveras på allt från dagis, konferensanläggningar till restauranger.

– Vi hoppas kunna servera en kvarts miljon portioner viltkött, säger Sven Åke Larsson, projektledare. Viltmatveckan 7 – 13 november är en fortsättning på succén från i fjol som då omfattade endast Västmanlands län där 30 000 portioner vilt serverades. I år sprider vi veckan till fler län så att fler får smaka av det nyttiga och goda viltet och dessutom kommer några av Stockholms företagskrogar att delta, tillägger Sven-Åke Larsson.

Jaktsäsongen har börjat och nu börjar frysarna fyllas av det näringsrika viltköttet. Sverige är unikt när det gäller god tillgång på vilt och dessutom av många olika arter, men älgen står för den största andelen på cirka 11 000 ton.

– Vi vill att jägarna ska sälja mer viltkött till butiker och restauranger och vi arbetar i ett projekt som ska underlätta kedjan från skogen till tallriken, säger Sven-Åke Larsson som är anlitad av Jägareförbundet i Västmanland. Projektet finansieras även med stöd från Jordbruksverket.

Källa: Jägareförbundet