SETTERN på MyDog mässa i Göteborg

Just nu pågår hundmässan My Dog i Göteborg. Emma från Settern finns på plats i vår monter, med hundböcker & filmer. Och annat hundrelaterat.

För sjunde året i rad arrangerar Svenska Mässan och Västra Kennelklubben MyDOG som beräknas locka över 8 000 medverkande hundar och uppskattningsvis 35 000 besökare.
– Som vanligt kan vi utlova en mässa som innehåller ett fullspäckat program för alla hundintresserade, säger Angela Anyai, mässansvarig för MyDOG.

Setterns monter:  B04:20

Pryltips –fästingar akta er!

Snön har ännu inte kommit till södra halland, och så sent som igår plockade jag fästingar på hunden. I år har jag börjat plocka med en fästingsnara. Något som jag inte trodde behövde, men nu förstår jag inte hur jag klarat mig utan en. Med en liten bångstyrig settervalp, har detta varit räddningen.

Den är utmärkt att plocka de riktigt små fästingarna, och fungerar utmärkt att ta på sig själv med. En enkel produkt, som jag är otroigt nöjd med. Rekomenderas.

Kanske en julklapp till dig själv eller till hundägaren ”som har allt”. Du hittar den här

Fiske efter havsöring i gråväder

image

09.00 Öland.
De var en otroligt fin fiskedag igår, lagom temperatur och fin vind. Men tyvärr ingen havsöring. Endast en kontakt.

Idag är de än gråare väder, och förutsättningarna för fisk är goda. Men fotograferingingen blir lidande. Ljuset räcker knappt till.

De är så spännande och få se Pelle Klippinges havsörings ställen. Vi har hunnit med sju platser så här långt. Alla finns med i den kommande guiden.

Rekord: 350 000 tjäderpar

Det finns sensatioenellt gott om tjäder i våra skogar. Sveriges Ornitologiska Förening har kommit med en rapport som visar att det finns 350 000 par tjäder, vilket är tre gånger mer än man trott efter tidigare inventeringar, rapporterar tidningen Skogen.

Tjädern häckar i skogsmark, gärna med inslag av myrar, i större delen av landet, men saknas på Öland och Gotland. I fjälltrakterna förekommer den upp i björkzonen. Tjäderns nuvarande bestånd är ungefär lika stort som för 30 år sedan. SOF- rapporten på 350 000 par tjäder kan jämföras med andra skogshöns, det finns exempelvis 180 000 par orre och 120 000 par järpe.

–Tidigare skattning  har varit väsentligt lägre, oftast omkring 100 000 par tjäder. Skillnaden gentemot vår skattning beror inte på populationsökning utan främst på nytt och bättre underlag för beräkningarna. Tjädern uppges ha minskat starkt i södra Sverige under de senaste 15 åren. Men rapporterna om minskning av tjäder bygger i stor omfattning på räkningar av spelande tuppar på  traditionella spelplatser, medan standardrutterna inom Svensk Fågeltaxering bygger på upptäckta fåglar utmed en  inventeringslinje, kommenterar Anders Wirdheim och förtydligar:
–Om man bygger sin bedömning av antalet tjädrar främst på redan kända spelplatser är det risk att man enbart registrerar försvunna spel när skogen huggs och samtidigt missar nytillkomna spelplatser. Sentida data visar att tjädertuppar är relativt flexibla i sitt val av spelplatser och att både spel och ensamma spelande tuppar är vanligare i brukad skog än vad man tidigare trott.

ILLEGAL JAKT EFTER KUNGSÖRN

Kungsörn. Foto: Jan Eric Hägerroth WWF

Kungsörn. Foto: Jan Eric Hägerroth WWF

Av ett drygt 100-tal kungsörnar som undersökts de senaste tio åren har 14 procent rester av ammunition i kroppen, troligen på grund av tjuvjakt. Mycket tyder på att förföljelsen är utbredd, visar en ny WWF-rapport.  

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är vår näst största rovfågel och cirka 500 kungsörnspar lever i Sverige.  Flest häckningar sker i Norrland. Den tätaste kungsörnspopulationen finns på Gotland med närmare 50 par. I fjälltrakterna har häckningarna minskat kraftigt de senaste 15 åren.I WWF-rapporten Kungsörn – illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet har viltexperten Robert Franzén och fältinventeraren Berth- Ove Lindström, försökt uppskatta den illegala jakten på kungsörn. Rapporten visar på stora skillnader i häckningsframgång mellan platser som ligger geografiskt nära varandra, inte minst i Norrland.– Det är en sorglig utveckling och mycket tyder på att det handlar om olaglig förföljelse. De stora skillnaderna i häckning kan inte förklaras av naturliga variationer. Vi står handfallna eftersom så få personer döms och vi hoppas nu på en skärpning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.Den illegala jakten och förföljelsen är ofta riktad mot äldre könsmogna fåglar, vilket ger allvarligare effekter för fortplantningen än kollisioner med kraftledningar och tåg som oftare drabbar yngre fåglar.Rapporten visar att av 111 kungsörnar som röntgats av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) mellan åren 2001-2011 finns spår av metaller från ammunition hos 14 procent av dem. Fåglarna har påskjutits men inte dött omedelbart.

– Det här ger ett mått på omfattningen av den illegala jakten. Siffran är en absolut minimisiffra, eftersom de örnar som dött vid påskjutningen rimligen inte skickats in till Naturhistoriska riksmuseet, säger Robert Franzen, viltexpert och en av rapportförfattarna.Av 503 kungsörnar som undersökts mellan 1993-2011 har minst 72 procent dött av mänsklig aktivitet. Den största dokumenterade dödsorsaken utgörs av kollisioner av olika slag där tåg och luftledningar utgör de största farorna. En annan dödsorsak är blyförgiftning.