Bokhandlare: Skylta för älgjakten!

BOKHANDLARE: Gör som Bokia i Halmstad, skylta för älgjakten.

Skyltar du eller din lokala bokhandlare för jakt & fiske?
Maila gärna en bild till oss ( lina@settern.se ) eller posta på vår facebooksida.

Annonser

LOCKJAKT PÅ ÄLG

NYHET: Lockjakt på älg
Filmen för dig som vill lära dig att locka älg. Många spännande jakter utlovas, varvat med kunskap om älglock.

Filmen är laddad med tips och tankar kring hur du kan locka älg. Flera älgar lockas in på riktigt nära håll och spänningen är tät. Jakt på älg är en av de mest populära jaktformerna i Sverige. Jakt genom att locka, är dock mindre vanlig. Med kunskapen från denna filmen, så kommer du att vara mycket väl förberedd då du skall ut och locka. Vare sig du har kunskap sedan tidigare eller du provar för första gången.

På settern.se kan du köpa jaktfilmen:
VIP-kund  259:-
du som ännu inte är VIP-kund betalar 289:- på settern.se

Skjut inte ejderhonor

Pressbild Jägareförbundet  Illustration: Hans Larsson

Svenska Jägareförbundet har under flera år oroat sig för ejderstammens minskning i Sverige. Därför uppmanar förbundet jägarna att som försiktighetsåtgärd inte skjuta ejderhonor till kunskapsläget om ejderns minskning förbättrats. Ejdern är en uppskattad fågel i skärgårdsmiljön och dess betydelse som symbol för en frisk skärgård och som jaktbyte för skärgårdsjägare gör ejdern speciell.

Svenska Jägareförbundet har tagit flera initiativ till att samla kunskapen kring ejderns och andra dykänders utveckling i Sverige och Östersjön. Med den kunskap som finns står det dock klart att det inte kan vara jakten som bidragit till minskningen. Därför saknas också biologiska skäl till ett jaktförbud på ejder. Men redan idag har jägare infört frivilliga jaktstopp på ejderhonor utmed flera kuststräckor som försiktighetsåtgärd.

– Även om ejdern inte nått någon kritisk nivå vill vi ändå föra fram rekommendationen att enbart skjuta hanfågel i höst. Vi måste tillsammans med forskare och ornitologer kontinuerligt utvärdera stammens utveckling och vilka åtgärder som behövs, precis som förbundet jobbar med andra jaktbara arter. Som jägare känner vi ett tungt ansvar att värna ejdern och en skärgård utan ejder skulle kännas fattig och tom, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

-Ejderhonorna är den kritiska faktorn i ejderstammen just nu, det går två till tre hanar på varje hona, det är därför rimligt att vi på frivillig väg agerar för att minska jakttrycket på honorna, konstaterar Hans Geibrink, Jägareförbundets kustråd.

På måndag börjar älgjakten

På måndag börjar älgjakten i norra Sverige. Det är jaktårets höjdpunkt för många av landets nära 300 000 jägare.  I södra Sverige börjar älgjakten den 8 oktober. Under jakten 2011 fälldes cirka 99 000 älgar i landet och ingen drastisk förändring förväntas under årets jakt.

-Älgjakten är även höjdpunkten för många av landets cirka 150 000 jakthundar, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Älgjakt, liksom nästan all annan jakt i Sverige, bedrivs till övervägande del med hjälp av jakthundar. Vid älgjakt är det främst olika raser av jaktspetsar som används, vanligast är jämthund och norsk älghund (gråhund). Jaktspetsar söker självständigt rätt på älgen och skäller sedan ståndskall för att vägleda jägaren så han eller hon kan komma till skott.

Nytt för årets älgjakt är att ett helt nytt älgförvaltningssystem har införts som innebär att älgförvaltningen samordnas inom större områden, så kallade älgförvaltningsområden. Antalet registreringsformer för älgjakt har minskats och fälld älg ska anmälas inom två veckor.  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att skapa en IT-portal där fällda älgar ska anmälas. Svenska Jägareförbundet erbjuder jaktområden som önskar att administrera sina fällda älgar via datasystemet www.viltdata.se där alla registrerade älgjaktsområden i landet finns med. Dessutom finns en automatiserad rapporteringsrutin för fällda älgar till länsstyrelsens IT-portal, vilket hjälper jägarna att uppfylla sina åtaganden. Jägare som vill använda viltdata uppmanas att besöka hemsidan för information och inloggningsuppgifter.

P4 HALLAND om älgdöden

Efter att nästan 20-talet älgar hittats döda i Blekinge det senaste halvåret uppmanar nu Jägareförbundet  i Halland jägare och andra som rör sig i naturen att vara observanta. Hittar man en död älg vill förbundet att man rapporterar in det till Statens veterinärmedicinska anstalt så att prover kan tas. Rapporterar P4 HALLAND

– Jag ser det inte som oroväckande, men det gäller att vara med och se förändringar i skogen. Då kanske man hittar åtgärder för att undvika en epidemi. Vi bevakar frågan och det är ytterst intressant om vi får rapporter med upphittade döda älgar, säger Fredrik Jonsson från Jägareförbundet till P4 Halland.

Lyssna på inslaget från P4 HALLAND

Förebygg olyckor under småviltsjakten i fjällen

Till helgen väntas nära 10 000 personer ansluta till jaktpremiären i svenska fjällen, för att jaga ripa och annat småvilt. Varje år går jägare vilse i dåligt väder eller råkar ut för skador, vilket ofta beror på bristande fjällvana. Med kloka förberedelser och rätt utrustning kan många olyckor och tillbud undvikas.

– Jägare har ett rörelsemönster som ställer extra stora krav på förberedelser och eftertanke. Till skillnad från vanliga fjällvandrare flygs de ofta ut med helikopter och jakten sker normalt långt från markerade fjälleder vilket ställer större krav på erfarenhet och egen säkerhet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket..

Polis och fjällräddning, som ansvarar för eftersök av försvunna och hämtning av skadade personer i fjällen, rapporterar om ett ökande antal utryckningar under årets fjällvandrarsäsong. När fjälljakten inleds den 25 augusti kan det innebära ett ökat tryck på fjällräddningen. Förutom det obehag och de risker jägare och andra utsätts för när de går vilse eller skadas i fjällen så är samhällets kostnader stora vid fjällräddningsinsatser, framförallt vid eftersök där helikopter måste användas.

I Jämtland är småviltsjakten tillåten fram till den sista februari, medan den pågår ytterligare ett par veckor i Västerbottens och Norrbottensfjällen. I år väntas dock särskilda restriktioner när det gäller ripjakt, till följd av ovanligt svaga bestånd.

– Småviltsjakt i fjällen är en storslagen och efterlängtad upplevelse för många. För att öka säkerheten så delas en folder med sex tips för en tryggare jaktupplevelse i fjällen ut till alla som köper jaktkort i höst, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet har tagit fram en ny folder med titeln ”6 tips för en trygg fjälljakt”. Med rätt förberedelser blir fjälljakten både säkrare och mer njutbar.
Fjällsäkerhetsrådets 6 tips för en trygg fjälljakt (i förkortad form):

1. VÄLJ RÄTT UTRUSTNING

Välj lätta kläder som skyddar mot vind och väta, och som andas när ni blir varma. Kläderna bör kunna bäras i flera skikt. Packa inte ryggsäcken för tung, på Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns praktiska checklistor.

2. MEDDELA FÄRDVÄG OCH BERÄKNAD ÅTERKOMST

Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.

3. ANPASSA DIN FJÄLLJAKT EFTER VÄDRET

Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala väderprognoser via radion, webben eller Fjällsäkerhetsrådets och SMHI:s telefontjänst på 0771-23 11 23. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

4. HA RESPEKT FÖR OKÄNDA JAKTMARKER

Ge er aldrig ut i okänd fjällterräng i tät dimma eller hårt väder. Tänk er för innan ni vadar över strida vattendrag där vattnet når över knähöjd.

5. TA MED EN AKTUELL KARTA

Se till att ha med en karta som är aktuell. Kompass behövs framförallt utanför markerade leder, vilket förutsätter kunskaper och fjällvana. Använd gärna GPS, men tänk på att batterier laddas ur snabbt när det är kallt.

6. RÅDFRÅGA ERFARNA MÄNNISKOR

Jägare och andra som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Ta kontakt och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar er planering. Det finns lokala fjällsäkerhetskommittéer med värdefulla kunskaper. Säkerhetsfoldrar för jakt och andra typer av fjällvistelser kan laddas ner på Fjällsäkerhetsrådets webbplats.

Ses vi i Bosjökloster till helgen?

Som vanligt ställer vi ut på Skånska Jakt- och Fiskemässan som arrangeras på Bosjökloster Slott till helgen.

Läget mitt i Skåne, vid Ringsjön, med slottsterrasser, park och stallar från 1700-talet är en idealisk miljö för en riktig “game fair”.

Settern ställer ut i det norra stallet (nr 4 på kartan)

Settern ställer ut i det norra stallet (nr 4 på kartan)